അബൂദാബി ആരോഗ്യം

ഇനി അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് 90 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്ന സൗജന്യ കോവിഡ് പി‌സി‌ആർ ടെസ്റ്റ്

ഇനി അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് 90 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്ന സൗജന്യ കോവിഡ് പി‌സി‌ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലഭ്യമാകും.

പ്രതിദിനം 20,000 യാത്രക്കാരെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉള്ളതിനാൽ ലബോറട്ടറി വിമാന യാത്രാ നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമമാക്കുകയും കൊറന്റൈൻ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മാധ്യമ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.പ്യുവർ ഹെൽത്ത്, തമൗ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിലെ ഈ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് പരീക്ഷണ സൗകര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

വിമാനത്താവളത്തിലെ പുതിയ ഫാസ്റ്റ് ആർ‌ടി-പി‌സി‌ആർ ടെസ്റ്റ് ലാബ് ഈ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തേതാണെന്ന് അബുദാബി വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. 1, 3 ടെർമിനലുകൾ വഴി അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും അബുദാബിയിലെ പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ പരീക്ഷിക്കും. ഫലങ്ങൾ SMS, WhatsApp വഴിയാണ് ലഭിക്കുക , കൂടാതെ Alhosn മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനിലും ലഭ്യമാകും.

https://fb.watch/46-xW6pFSQ/

error: Content is protected !!