അജ്‌മാൻ ആരോഗ്യം

അജ്മാനിൽ പുതിയ കോവിഡ് ഫീൽഡ് ആശുപത്രി തുറന്നു

ഈ മാസം യുഎഇയിൽ ഏഴ് കോവിഡ് ഫീൽഡ് ആശുപത്രികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം മാർച്ചിൽ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അജ്മാന്റെ കിരീടാവകാശിയും അജ്മാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് അമ്മർ ബിൻ ഹുമൈദ് അൽ നുയിമി തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ അജ്മാനിൽ പുതിയ കോവിഡ് ഫീൽഡ് ആശുപത്രി തുറന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഈ ആശുപത്രിയിൽ ആകെ 2,058 കിടക്കകളുണ്ടാകും, അതിൽ 292 എണ്ണം ഗുരുതരമായ കേസുകൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കും.ഏറ്റവും പുതിയ മെഡിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളുള്ള ഈ ആശുപത്രികൾക്ക് കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് അസാധാരണമായ ചികിത്സ നൽകാനും കഴിയും.

error: Content is protected !!