റാസൽഖൈമ

റാസ് അൽ ഖൈമയിൽ ഇവന്റ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കുള്ള പിഴകളും ലേറ്റ് പേയ്‌മെന്റ് ഫീസും ഒഴിവാക്കുന്നു

എല്ലാ എക്സിബിഷൻ സംഘാടകർ, വിവാഹ ഹാളുകൾ, ഇവന്റ് വേദികൾ എന്നിവയെ 2021 ലെ ലൈസൻസിംഗ് ഫീസ്, പിഴ, വൈകിയ പേയ്‌മെന്റ് പിഴ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് റാസ് അൽ ഖൈമയിലെ സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും റാസ് അൽ ഖൈമയുടെ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി പുറപ്പെടുവിച്ച ഈ തീരുമാനം ബിസിനസുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും എമിറേറ്റിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ഇളവ് നടപ്പാക്കിയ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് സാധുവായി തുടരും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം റാസ് അൽ ഖൈമ അവതരിപ്പിച്ച ഉത്തേജക പാക്കേജുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഇത് വിവിധ മേഖലകളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും 15,000 കമ്പനികൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

error: Content is protected !!