ആരോഗ്യം ഷാർജ

ഷാർജയിൽ നഴ്സറി സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ഓരോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും കോവിഡ് പിസിആർ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കുന്നു

മാർച്ച് 28 ഞായറാഴ്ച്ച മുതൽ നഴ്സറികൾ വീണ്ടും തുറന്നാൽ ഷാർജയിലെ നഴ്സറി സ്കൂളുകളിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ ഓരോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും കോവിഡ് -19 നായി ആർടി-പിസിആർ പരിശോധന നടത്തേണ്ടിവരും.

ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ (SPEA) സഹകരണത്തോടെ ഷാർജ എമർജൻസി, ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയാണ് മാർച്ച് 28 മുതൽ എല്ലാ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ നഴ്സറി സ്കൂളുകളും വീണ്ടും തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന 35 നഴ്സറികൾ ഉൾപ്പെടെ ഷാർജയിലെ 74 നഴ്സറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങൾ വൈറസ് ബാധ തടയാൻ പതിവായി അണുവിമുക്തമാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നഴ്സറികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകണം.

എല്ലാ കോവിഡ് -19 അനുബന്ധ മുൻകരുതൽ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നഴ്സറി മാനേജുമെന്റ് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തിയ ശേഷമാണ് നഴ്സറികൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.

error: Content is protected !!