അന്തർദേശീയം ഷാർജ

ഷാർജ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആദരവ്

ഷാർജ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിലെ പങ്ക് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഷാർജ എയർപോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള കോർപ്പറൽ മുഹമ്മദ് അസീസിനെ ഷാർജ പോലീസ് ജനറൽ കമാൻഡിലെ പോലീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ അഹ്മദ് ഹാജി അൽ സെർക്കൽ ആദരിച്ചു.

ഒരു യാത്രക്കാരന്റെ ലഗേജിനുള്ളിൽ രഹസ്യ പോക്കറ്റുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്വർണം കോർപ്പറൽ അസീസ് കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സ്വർണം രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടത്താനുള്ള ശ്രമത്തെയാണ് അസീസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ അൽ സെർക്കൽ അസീസിന്റെ ശ്രമങ്ങളെയെല്ലാം പ്രശംസിച്ചു, ഇത് എല്ലാ ഷാർജ പോലീസ് ജീവനക്കാർക്കും ഒരു മാതൃകയാണെന്നും ഷാർജ പോലീസിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ച സമർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണിതെന്നും പറഞ്ഞു.എയർപോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇത്തരം കള്ളക്കടത്ത് കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ധാരാളം പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബ്രിഗേഡിയർ അൽ സെർക്കൽ പറഞ്ഞു.

error: Content is protected !!