അബൂദാബി ആരോഗ്യം

#BREAKINGNEWS യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 2,243 പേർക്ക് രോഗമുക്തി / 2,128 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ / 4 മരണം #MARCH_28

യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 2,128 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ഇന്ന് 4 മരണം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്നത്തെ പുതിയ 2,128 കേസുകളടക്കം യുഎഇ യിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 455,197 ആണ്.
ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 2,243 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ യുഎഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 438,706 ആയി.
യുഎഇ യിൽ നിലവിൽ 15,010 ആക്റ്റീവ് കോവിഡ് കേസുകൾ ആണുള്ളത്.
ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച 4 മരണം ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് യുഎഇ യിൽ ഇതുവരെ 1,481 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
error: Content is protected !!