അന്തർദേശീയം

റമദാനിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രവാചകന്‍റെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് അനുവമതിയില്ല

15 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഈ റമദാനിൽ പ്രവാചകന്‍റെ പള്ളിയിലേക്കോ അതിന്റെ മുറ്റങ്ങളിലേക്കോ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സൗദി അറേബ്യ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

അറബി ന്യൂസ് പ്രകാരം പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയിലെ ജനറൽ പ്രസിഡൻസി റമദാനിൽ കോവിഡ് പടരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിപ്രകാരം കുട്ടികളെ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു .

റമദാനിൽ തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിനുള്ള സമയം പകുതിയായി കുറയ്ക്കുക, തറാവിഹ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പള്ളി 30 മിനിറ്റ് അടയ്ക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നിയമങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഹൂർ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുകയോ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയോ പാടില്ലെന്നും പാക്കേജുചെയ്ത ഇഫ്താർ ഭക്ഷണം പള്ളിയിൽ അധികൃതർ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു

error: Content is protected !!