ദുബായ്

ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ കടലാസ് രഹിതമാക്കാൻ ദുബായ് ആർ‌ടി‌എ

ആർ‌ടി‌എയുടെ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി മാനേജുമെന്റ് പ്രക്രിയയെ പൂർണമായും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി എമിറേറ്റ്സ് എൻ‌ബിഡി ബാങ്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുമായി ദുബായ് റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻ‌സ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർ‌ടി‌എ) ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.ഇത് ആർ‌ടി‌എ യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണമായും കടലാസ് രഹിതമാക്കും.

‘സ്മാർട്ട് ഗ്യാരണ്ടി ട്രേഡ് ഫിനാൻസ്’ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിന്റെ ‘കോർപ്പറേറ്റ് & ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബാങ്കിംഗ്’ വിഭാഗവുമായുള്ള കരാറിനെത്തുടർന്ന് ആർടിഎയുടെ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇടപാടുകൾക്കുള്ള പേപ്പറിന്റെ ഉപയോഗം 100 ശതമാനം കുറയ്ക്കും.

ഗ്യാരണ്ടികളും ഇടപാട് വിശദാംശങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നതും ഭേദഗതികൾ, റദ്ദാക്കലുകൾ, വിപുലീകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിമുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്യാരണ്ടികൾ കടലാസ് രഹിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

error: Content is protected !!