ഷാർജ

ഷാർജയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ ; വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഷാർജ പോലീസ്

Sharjah Police advise people _ driving in the rain

ഇന്നലെ ചൊവ്വാഴ്ച ഷാർജയുടെ മധ്യ, കിഴക്കൻ മേഖലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയതും  കനത്തതുമായ മഴ അനുഭവപ്പെട്ടു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഷാർജ പോലീസ് വാഹനമോടിക്കുന്നവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സാധ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതൽ നടപടികളും വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഷാർജപോലീസ് വാഹനമോടിക്കുന്നവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതിയായ ദൂരം നിലനിർത്താനും മഴയുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ വേഗത കുറയ്ക്കാനും വാഹനമോടിക്കുന്നവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

ദൃശ്യപരത കുറവാണെങ്കിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കും ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർമാർക്കും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും .പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചു.

error: Content is protected !!