ഷാർജ

അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂസിയം ദിനം ; മെയ് 18 ന് ഷാർജയിലെ മ്യൂസിയങ്ങളിലേക്ക് സൗജന്യപ്രവേശനം

Free admission to museums in Sharjah on May 18

ഈ വർഷം ഷാർജ മ്യൂസിയംസ് അതോറിറ്റി (എസ്‌എം‌എ) അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂസിയം ദിനമായി മെയ് 18 ന് ആഘോഷിക്കുന്നതിനാൽ ഷാർജ എമിറേറ്റിലുടനീളമുള്ള മ്യൂസിയങ്ങളിലേക്ക് സൗജന്യപ്രവേശനം അനുവദിക്കും.

കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിൽ ഷാർജയുടെ മ്യൂസിയങ്ങളുടെയും ടൂറിസം രംഗങ്ങളുടെയും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വെർച്വൽ സെഷനും അന്ന് ഉണ്ടാകും.

ഷാർജയുടെ ദേശീയ അടിയന്തിര പ്രതിസന്ധിയും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രധാന പങ്കിനെക്കുറിച്ചും കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം അധികാരികളുമായുള്ള നടത്തിയ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും വെർച്വൽ സെഷനിൽ പ്രത്യേകം പ്രതിബാധിക്കും

error: Content is protected !!