അന്തർദേശീയം ആരോഗ്യം ഇന്ത്യ ദുബായ്

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം : ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് സൗജന്യ ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ നൽകാൻ യുഎഇ ആസ്റ്റർ ഡിഎം ഹെൽത്ത് കെയർ ഡോക്ടർമാർ

To provide free tele consultation to those in India UAE Aster DM Healthcare Doctors

ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് -19 രോഗികൾക്കും പരിചരണം നൽകുന്നവർക്കും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നൂറിലധികം ആസ്റ്റർ ഡിഎം ഹെൽത്ത് കെയർ ഡോക്ടർമാർ സൗജന്യ ടെലി-കൺസൾട്ടേഷൻ സേവനങ്ങൾ നൽകും.

ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ CSR arm പ്രോഗ്രാം ആയ ആസ്റ്റർ വൊളന്റിയർമാർ വഴിയായിരിക്കും ഈ സേവനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുക.

വൈറസിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പരിചരണം നൽകുന്നവർക്കും രോഗികൾക്കും ഹെൽപ്പ് ലൈനിലൂടെ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും. നേരിട്ടുള്ള വീഡിയോ കൺസൾട്ടേഷൻ സേവനങ്ങളും നൽകും, അവിടെ ഡോക്ടർമാർ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞായറാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴം വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 നും 5.30 നും ഇടയിൽ (IST) സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

ഈ പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് രോഗികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ലളിതവും എന്നാൽ ആധികാരികവുമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന തൊഴിലാളികൾ നിരന്തരം ജോലിചെയ്യുമ്പോൾ, ധാരാളം രോഗികൾ നേരിട്ട് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ചാൽ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം തകരാറിലാകും. ടെലി കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ ശരിയായ ഉപദേശം നൽകുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പോലുള്ള സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കാനാകും. മിക്ക രോഗികളും ലളിതമായ ഉപദേശ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്.

ആസ്റ്റർ ഇ-കൺസൾട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ, ടെലി-കൺസൾട്ടേഷൻ സേവനങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആശങ്കാകുലരായ ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ഇത് ആശുപത്രി സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കാമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ആസ്റ്റർ ഡിഎം ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപക ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു.

error: Content is protected !!