അബൂദാബി

അബുദാബിയിലെ ഡു അരീന ഇനി എത്തിഹാദ് പാർക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും

Du Arena in Abu Dhabi will now be known as Etihad Park

അബുദാബിയുടെ യാസ് ദ്വീപിന്റെ ഡു അരീനയെ ഇത്തിഹാദ് പാർക്ക് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഔട്ട്‌ഡോർ വേദിയായ ഡു അരീന ഇനി ഇത്തിഹാദ് പാർക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. ഇത്തിഹാദ് എയർവേയ്‌സും വേദി സ്വന്തമാക്കിയ വിനോദ കമ്പനിയായ ഫ്ലാഷ് എന്റർടൈൻമെന്റും തമ്മിലുള്ള വലിയ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുനർനാമകരണം.

സർക്കാർ സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച്, ഫ്ലാഷ് എന്റർടൈൻമെന്റുമായി സഹകരിച്ച് തത്സമയ ഇവന്റുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ തിരിച്ചുവരവ് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഒപ്പം ഇത്തിഹാദ് പാർക്കിലേക്ക് ആരാധകരെ ഉടൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

 

error: Content is protected !!