ദുബായ് യാത്ര

ജൂൺ 1 മുതൽ ദുബായിൽ 5 പുതിയ ബസ് റൂട്ടുകളുമായി ആർ‌.ടി‌.എ

RTA launches 5 new bus routes in Dubai from June 1_DUBAIVARTHA_UAE_MALAYALAMNEWS

ജൂൺ ഒന്നിന് ദുബായിൽ അഞ്ച് പുതിയ ബസ് റൂട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർ‌ടി‌എ) അറിയിച്ചു.

റൂട്ട് 14 ഊദ് മേത്തയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അൽ സഫയിലേക്ക് പോകും.

റൂട്ട് 23 ഊദ് മേത്തയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അൽ നഹ്ദ 1 ലേക്ക് പോകും.

റൂട്ട് 26 (വെള്ളിയാഴ്ച ഒഴികെ) ഊദ് മേത്തയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ബിസിനസ് ബേ ബസ് സ്റ്റേഷൻ 2 ലേക്ക് പോകും.

മെട്രോ ലിങ്ക് സേവനമായ റൂട്ട് F 50 ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പാർക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പാർക്ക് കോംപ്ലക്‌സ് 2 ലേക്ക് പോകും.

മെട്രോ ലിങ്ക് സേവനമായ റൂട്ട് F 51 ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പാർക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പാർക്ക് കോംപ്ലക്‌സ് 1 ലേക്ക് പോകും.

 

error: Content is protected !!