ഷാർജ

ഇന്ന് ഷാർജ റെയിൻബോയിൽ നിന്ന് ഏത് ബിരിയാണി വാങ്ങുമ്പോഴും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഫിഷ് ഫ്രൈയും സൗജന്യം

Buy any Biriyani and get a Kochika chicken fry and Fried fish FREE_dubaivartha_offer

നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം പാരമ്പര്യമുള്ള ഷാർജ കാസിമിയിലെ പ്രമുഖ റെസ്റ്റോറന്റായ റെയിൻബോയിൽ നിന്നും ഇന്ന് (2021 മെയ് 28 ) 17 ദിർഹം നൽകി ഏതെങ്കിലും ബിരിയാണി വാങ്ങുമ്പോൾ കൊച്ചിക്ക ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഫിഷ് ഫ്രൈയും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഈ ഓഫർ Take away & Home delivery യിലൂടെയാണ് ലഭ്യമാകുക.

ഡെലിവെറിക്കായി 06 5733925, 06 5723505 . 052 9227582 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

error: Content is protected !!