അബൂദാബി ആരോഗ്യം

അബുദാബിയിൽ കോവിഡ് രോഗിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലിക്കേണ്ട ഹോം ക്വാറൻറൈൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്.

Department of Health with Home Quarantine Guidelines to be followed if you have been in close contact with a Kovid patient in Abu Dhabi._DUBAIVARTHA

ഒരു കോവിഡ് -19 പോസിറ്റീവ് രോഗിയുമായി ഒരാൾ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അബുദാബി എമിറേറ്റിൽ പാലിക്കേണ്ട ഹോം ക്വാറൻറൈൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അബുദാബിയിലെ ആരോഗ്യ അധികൃതർ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നൽകി.

അബുദാബി ആരോഗ്യ വകുപ്പും (ഡി‌എ‌എച്ച്) അബുദാബി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്ററും (എ‌ഡി‌പി‌എച്ച്‌സി) അബുദാബി എമർജൻസി, ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ കമ്മിറ്റിയും ചേർന്നാണ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത്

നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ 5 ദിവസം ക്വാറൻറൈൻ അനുഷ്ടിക്കണം. കൂടാതെ  നാലാം ദിവസം പോളിമറേസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ (പി‌സി‌ആർ) ടെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ നെഗറ്റീവ്ആയാൽ റിസ്റ്റ്ബാൻഡ് നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാം.

നിങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ 10 ദിവസം ക്വാറൻറൈൻ അനുഷ്ടിക്കണം. കൂടാതെ എട്ടാം ദിവസം പോളിമറേസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ (പി‌സി‌ആർ) ടെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.അതിൽ നെഗറ്റീവ്ആയാൽ റിസ്റ്റ്ബാൻഡ് നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാം.

ഹോം ക്വാറന്റൈനിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ വാക്ക്-ഇൻ കോവിഡ് പിസിആർ പരിശോധന നടത്താനും റിസ്റ്റ്ബാൻഡ് നീക്കംചെയ്യാനും താഴെപറയുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോകാവുന്നതാണ്.

1. മിന സായിദ് സെന്റർ, അബുദാബി (യെല്ലോ ഹാൾ)

2. അൽ ഐൻ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ, അൽ ഖുബിയാസി

3. അൽ ദാഫ്ര ആശുപത്രി

 

error: Content is protected !!