അജ്‌മാൻ അബൂദാബി അൽഐൻ ആരോഗ്യം ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ ദുബായ് ഫുജൈറ ഷാർജ റാസൽഖൈമ

യു‌എഇയിൽ അൽ ഹൊസ്ൻ ആപ്പിലെ പുതിയ ഗ്രീൻ പാസ് സംവിധാനം എന്താണെന്നറിയാം..!

What is the new green pass system in Al Hossain app in UAE ..!_DUBAIVARTHA_UAE_MALAYALAMNEWS

യു‌എഇയിൽ  അൽ ഹോസ്ൻ ആപ്പിനായി പുതിയ കളർ കോഡ് ചെയ്ത സംവിധാനത്തിന് യുഎഇ ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകി. ഗ്രീൻ പാസ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, യു‌എഇയുടെ ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (MoHAP) ഫെഡറൽ, പ്രാദേശിക അധികാരികൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കും നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി അൽഹോസ്ൻ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കാനാണ് അനുമതി നൽകിയത് . എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പൂർണ്ണമായും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവർ , രണ്ടാമത്തെ ഡോസിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് വൈകിയവർ, വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവർ, വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്തവർ എന്നിങ്ങനെ ആറ് വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക.

വിഭാഗം 1
കുറഞ്ഞത് 28 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ ട്രയലുകളിൽ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരായ വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത ആളുകൾക്ക്, പിസിആർ ടെസ്​റ്റ്​ നടത്തി നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചാൽ 30 ദിവസത്തേക്ക് അൽ ഹോസ്ൻ ആപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് പച്ചയായി കാണപ്പെടും.

വിഭാഗം 2
രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് ലഭിച്ച് 28 ദിവസം തികയാത്തവർ പിസിആർ ടെസ്​റ്റ്​ നടത്തി നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചാൽ 14 ദിവസത്തേക്ക് അൽ ഹോസ്ൻ ആപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് പച്ചയായി കാണപ്പെടും.

വിഭാഗം 3
ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക്, പിസിആർ ടെസ്​റ്റ്​ നടത്തി നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചാൽ 7 ദിവസത്തേക്ക് അൽ ഹോസ്ൻ ആപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് പച്ചയായി കാണപ്പെടും.

വിഭാഗം 4
ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് 48 ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ വൈകിയവർക്ക്, പിസിആർ ടെസ്​റ്റ്​ നടത്തി നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചാൽ അൽ ഹോസ്ൻ ആപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് 3 ദിവസത്തേക്ക് പച്ചയായി കാണപ്പെടും.

വിഭാഗം 5
വാക്സിൻ എക്സംപ്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് – മെഡിക്കൽ കാരണങ്ങളാൽ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾക്ക് പിസിആർ ടെസ്​റ്റ്​ നടത്തി നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചാൽ അൽ ഹോസ്ൻ ആപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് 7 ദിവസത്തേക്ക് പച്ചയായി കാണപ്പെടും.

വിഭാഗം 6
വാക്സിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നവരും വാക്സിൻ എക്സംപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തവരുമായ ആളുകളും പിസിആർ ടെസ്​റ്റ്​ നടത്തി നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചാൽ അൽ ഹോസ്ൻ ആപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് 3 ദിവസത്തേക്ക് പച്ചയായി കാണപ്പെടും.

എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പി‌സി‌ആർ‌ ടെസ്റ്റ് സാധുത അവസാനിക്കുമ്പോൾ‌ അൽ ഹോസ്ൻ ആപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ചാരനിറമാകും.

എടുത്ത പിസിആർ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ചുവപ്പായി മാറുകയും ചെയ്യും.

 

error: Content is protected !!