അബൂദാബി

യുഎഇയിൽ മാനസികാരോഗ്യരോഗികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക്‌ 2 ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴ

Violators of mental health rights in the UAE face fines of up to 2 lakh dirhams_dubaivartha_Malayalamnews

യുഎഇയിൽ മാനസികരോഗമുള്ള രോഗികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ജയിൽ ശിക്ഷയും 200,000 ദിർഹം വരെ പിഴയും നൽകുമെന്നുള്ള കരട് നിയമത്തിന് ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു.

മാനസികാരോഗ്യ രോഗികളുടെ പരിചരണവും ചികിത്സയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കരട് നിയമത്തിനാണ് യുഎഇ ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ (എഫ്എൻ‌സി) അംഗീകാരം നൽകിയത്.

ഒരു വ്യക്തിയെ മാനസിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ പാർപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ / അവളെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് വ്യാജമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ശിക്ഷിക്കപ്പടും.

മാനസികരോഗമുള്ള ആരെയും മന പൂർവ്വം അവഗണിക്കുകയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടാത്ത തടവും 100,000 ദിർഹം വരെ പിഴയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പിഴകളും ചുമത്തും.

ഒരു വ്യക്തിയെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ ക്ഷുദ്രകരമായി നടപടിയെടുക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മൂന്ന് മാസം വരെ തടവും 50,000 ദിർഹം മുതൽ 100,000 ദിർഹം വരെ പിഴയും ഈടാക്കും.

ഈ കരട് നിയമം രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നൽകാനും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും അന്തസ്സും സംരക്ഷിക്കാനും മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക കളങ്കത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനും രോഗികളെ സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

error: Content is protected !!