ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് “സെൻറ് സ്മാർട്ട് വിൻ സ്മാർട്ട്” റെസ്‌ലെ കാർ ഘാന സ്വദേശിക്ക്

ലുലു എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ നേരിട്ടോ “ലുലു മണി” ഡിജിറ്റൽ ആപ്പിലൂടെയോ സെപ്തംബര് 1 നും ഡിസംബർ 31 നും ഇടയിൽ പണമിടപാട് നടത്തിയവർ “സെൻറ് സ്മാർട്ട് വിൻ സ്മാർട്ട്” എന്ന ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രൊമോഷൻറെ ഭാഗമായിരുന്നു. ടെസ്‌ല മോഡൽ 3 കാറും രണ്ടുകിലോ സ്വർണ്ണവും രണ്ടര ലക്ഷം ദിര്ഹംസിന്റെ ഗിഫ്‌റ്റ് വൗച്ചറും ആയിരം വിജയികളെ തേടിയെത്തിയത്.

ടെസ്ല മോഡൽ 3 കാർ വിജയിയായത് ഷാർജ മുവൈലയിലെ അൽ ഖലീജ് ഓട്ടോ മൊബൈൽസ് ജീവനക്കാരനായ ഘാന ഡ്രോബോ സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഘനിയാണ്, സ്‌ഥിരമായി ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയും ലുലു മണി ആപ്പുവഴിയും പണമയക്കാറുള്ള ഇദ്ദേഹം സെപ്തംബര് 1 മുതൽ ഡിസംബർ അവസാനം വരെ 8 തവണ “സെൻറ് സ്മാർട്ട് വിൻ സ്മാർട്ട്” പ്രൊമോഷൻ കാലയളവിൽ പണമിടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിനുപുറമെ ആയിരം മറ്റു വിജയികളെ ഇന്ന് നടന്ന ലക്കിഡ്രോയിൽ ഭാഗമായതാണ്. രണ്ടുകിലോ സ്വർണ്ണവും രണ്ടര ലക്ഷം ദിര്ഹംസിന്റെ ഗിഫ്‌റ്റ് വൗച്ചറും ആയിരം വിജയികളെ തേടിയെത്തിയത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!