പ്രൈം മെഡിക്കൽ സെന്റർ നാളെ ഷാർജയിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു

Prime Medical Center is holding a blood donation camp in Sharjah tomorrow

നാളെ , ജനുവരി 24 ന് പ്രൈം മെഡിക്കൽ സെന്റർ, അൽ കാസിമിയ ഷാർജയിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു
രാവിലെ 9 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 വരെയാണ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്. Sharjah Blood Transfusion and Research Center ഉം ചേർന്നാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് . പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നാളെ emirates id യുമായി ഷാർജാ Al Qasimia യിലെ പ്രൈം മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ കൃത്യ സമയത്ത് എത്തേണ്ടതാണ്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!