ഇന്ത്യയിൽ ആശങ്കയായി പ്രതിദിന മരണനിരക്ക് : കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,773 കോവിഡ് മരണളും 1,61,386 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളും #FEB2

Daily death rate in India alarming: 1,773 Covid deaths and 1,61,386 new Covid cases in the last 24 hours # FEB2

ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുമ്പോഴും ആശങ്കയായി മരണസംഖ്യ. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,773 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 4,97,975 ആയി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,61,386 കോവിഡ് കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിദിന രോഗബാധയിൽ 3.4 ശതമാനത്തിന്‍റെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!