ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ സ്‌പൈസ് ജെറ്റിന്റെ പ്രത്യേക സർവീസ് സ്‌ലോവാക്യയിലേക്ക്

ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സ്‌ലോവാക്യയിലെ കോസിസിലേക്ക് സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് ഇന്ന് പ്രത്യേക രക്ഷാ ദൗത്യ സർവീസ് നടത്തുന്നു. രക്ഷാ ദൗത്യത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക ദൂതനായി കോസിസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!