ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് പുതിയ എയർ ട്രാഫിക് മാനേജ്‌മെന്റ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നു

Dubai International Airport introduces new Air Traffic Management System

ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് പുതിയ നൂതന എയർ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം ഉടൻ നടപ്പാക്കും.

എയർ നാവിഗേഷൻ സേവനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ശേഷിയും കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദുബായ് ഏവിയേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ടുകൾ (DAEP) TopSky – Air Traffic Control (ATC) സംവിധാനമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ടോപ്‌സ്‌കൈ( TopSky ) – എടിസി, ആവർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം പാളികളുള്ള ഒരു പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള സംവിധാനമാണ്, അത് ശേഷിയിൽ കുറവില്ലാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാൻ കഴിയും. പരിഹാരം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദേശീയ അന്തർദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു, കൂടാതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളമായ ദുബായ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ആവശ്യകതകളുമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു.

കിഴക്കിനെ പടിഞ്ഞാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി വർത്തിക്കുന്ന, കാരിയറുകളുടെയും എയർപോർട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെയും വിശാലമായ ശൃംഖലയിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തടസ്സമില്ലാത്ത വിമാന യാത്രാ അനുഭവങ്ങളിലൊന്ന് യുഎഇ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണം, ലോകോത്തര സുരക്ഷാ നടപടികൾ, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിലൂടെ, രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശേഷിയിലേക്ക് ഉടൻ തിരിച്ചെത്തും, EXPO 2020 Dubai, തുടർന്നുള്ള വർഷവും തുടർച്ചയായ ഗതാഗതത്തിന് ഇത് സംഭാവന നൽകുന്നു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!