റമദാൻ 2022 : ഭിക്ഷാടനത്തെ തടയാൻ ഷാർജയിലും റാസൽഖൈമയിലും പോലീസ് പട്രോളിംഗ്

Ramadan 2022: Police patrol Sharjah and Ras Al Khaimah to curb begging

ഭിക്ഷാടനത്തെ തടയാൻ ഷാർജയിലും റാസൽഖൈമയിലും ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ ഭിക്ഷാടന വിരുദ്ധ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. ഭിക്ഷാടനത്തിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഷാർജയിലും റാസൽഖൈമയിലും (RAK) റംസാൻ കാലത്ത് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഭിക്ഷാടനത്തെ തടയാൻ ഭിക്ഷാടനക്കാരെ കണ്ടാൽ അറിയിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് പോലീസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

മിക്ക യാചകരും എളുപ്പത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ ആളുകളുടെ മതപരവും ജീവകാരുണ്യവുമായ വികാരങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, പരാതി കിട്ടിയാൽ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പട്രോളിംഗ് നടത്തും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!