യുഎഇയിൽ രാവിലെ മൂടൽമഞ്ഞ് അലർട്ട് : ഹ്യുമിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്

യുഎഇയിൽ ഇന്ന്രാ വിലെ മൂടൽമഞ്ഞ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

യുഎഇയിലെ കാലാവസ്ഥ പകൽ സമയത്ത് മേഘാവൃതവും മൂടൽമഞ്ഞുള്ളതും ആയിരിക്കുമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (NCM) അറിയിച്ചു.

ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം പൊതുവെ നല്ലതും പകൽ സമയത്ത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവുമായിരിക്കും. രാത്രിയിലും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയും ഹ്യുമിഡിറ്റി ഉണ്ടായേക്കാം. ഇന്ന്ചില തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ആന്തരിക പ്രദേശങ്ങളിലും  മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!