ഷാർജയിൽ നിയമം ലംഘിച്ച്‍ റോഡ് മുറിച്ച് കടന്ന 2200-ലധികം കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് പിഴ ചുമത്തി

More than 2,200 pedestrians have been fined for violating the law in Sharjah

ഷാർജയിൽ 2021-ൽ നിയമം ലംഘിച്ച്‍ റോഡ് മുറിച്ച് കടന്ന 2200-ലധികം കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് പിഴ ചുമത്തിയതായി ഷാർജ പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

2020-നെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കണക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌ , റോഡ്, കാൽനട സുരക്ഷ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഷാർജ പോലീസ് ശക്തമാക്കിയതിനാൽ, നിയുക്തമല്ലാത്ത കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് കർശനമായി പിഴ ചുമത്തുന്നത് തുടരുകയാണ്.

2021-ൽ നിയമം ലംഘിച്ച്‍ റോഡ് മുറിച്ച് കടന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ട 2,213 പേർക്ക് ഷാർജ പോലീസ് പിഴ ചുമത്തിയതായി പോലീസിന്റെ ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് വക്താവ് ക്യാപ്റ്റൻ സൗദ് അൽ ഷൈബ പറഞ്ഞു. 2020-നെ അപേക്ഷിച്ച് 5,954 കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് പിഴ ചുമത്തിയപ്പോൾ ഈ കണക്ക് വളരെ കുറവാണ്; അതേസമയം 2019ൽ ആകെ 21,243 കാൽനടയാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കി.

ജയ്‌വാക്കിംഗ് ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നമായി ഷാർജ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, കൂടാതെ നിയുക്തമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്ന കാൽനടയാത്രക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു പരിശോധന കാമ്പെയ്‌നും ഷാർജ പോലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!