“റഖീബ്” : യുഎഇയിലെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസുകൾ കണ്ടെത്താൻ ‘വിസിൽ ബ്ലോവർ’ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് FTA

FTA launches 'whistle-blower' scheme for tax violations, evasion today

യുഎഇയിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന ‘വിസിൽ ബ്ലോവർ’ പദ്ധതിക്ക് ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചു.

ഈ പദ്ധതി പ്രാദേശിക വിപണികളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിയന്ത്രണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നികുതി പാലിക്കുന്നതിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും യുഎഇയിലെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും നികുതി പാലിക്കൽ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായാണ് “റഖീബ്” എന്ന സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന്, ഏപ്രിൽ 15, 2022 മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസുകൾ, നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഞ്ചന, നികുതി നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റിയെ ഈ പദ്ധതി അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം യുഎഇ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന വിസിൽ ബ്ലോവർമാർക്ക് ക്യാഷ് റിവാർഡുകൾ നൽകും.”50,000 ദിർഹത്തിൽ കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള നികുതി തുകകൾ ശേഖരിക്കാൻ റിപ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയെ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രോഗ്രാം വിവരദാതാക്കൾക്ക് ക്യാഷ് റിവാർഡുകൾ നൽകും” FTA പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!