റമദാൻ 2022 : ദുബായിലെ മാളുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം നീട്ടി

Ramadan 2022 in UAE: Malls in Dubai extend their timings

ദുബായ് എമിറേറ്റിലുടനീളമുള്ള നിരവധി മാളുകൾ റമദാൻ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തന സമയം നീട്ടിയതായി ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആൻഡ് റീട്ടെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു.

മാൾ ഓഫ് എമിറേറ്റ്സ്: തിങ്കൾ മുതൽ ഞായർ വരെ, രാവിലെ 10 മുതൽ പുലർച്ചെ 1 വരെ പ്രവർത്തിക്കും.

ദുബായ് മാൾ: റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകൾ: വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ 1 വരെയും , തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ പുലർച്ചെ 2 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും. റെസ്റ്റോറന്റുകളും ഫുഡ് കോർട്ടുകളും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ പുലർച്ചെ 2 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും, വാട്ടർഫ്രണ്ട് പ്രൊമെനേഡ് റെസ്റ്റോറന്റുകൾ: എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ പുലർച്ചെ1 വരെ പ്രവർത്തിക്കും.

സിറ്റി സെന്റർ ദെയ്‌റ, സിറ്റി സെന്റർ മിർദിഫ് മാളുകൾ: എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ പുലർച്ചെ 1 വരെയും അവിടങ്ങളിലെ റെസ്റ്റോറന്റുകളും കഫേകളും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ പുലർച്ചെ 2 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും.

ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി മാളിലെ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകൾ: ഞായർ മുതൽ ബുധൻ വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ അർദ്ധരാത്രി 12 വരെയും, അവിടങ്ങളിലെ റെസ്റ്റോറന്റുകളും കഫേകളും : ഞായർ മുതൽ ബുധൻ വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ അർദ്ധരാത്രി വരെയും , വ്യാഴം മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ 1 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും.

ദുബായ് ഹിൽസ് മാളിലെ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകൾ : എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ അർദ്ധരാത്രി 12 വരെയും, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, കഫേകൾ, ഫുഡ് കോർട്ട്: എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ 1 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും.

മെർക്കാറ്റോ മാൾ : റമദാൻ മാസത്തിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 11 വരെ. ചില ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ പുലർച്ചെ 2 മണി വരെ തുറന്നേക്കാം.

അൽ സീഫിലെയും അൽ ഖവാനീജ് വാക്കിലെയും റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകൾ: തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ അർദ്ധരാത്രി 12 വരെയും , ഞായർ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ പുലർച്ചെ 1 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും. റെസ്റ്റോറന്റും കഫേകളും: തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ 12 വരെയും , ഞായർ മുതൽ ശനി വരെ 10 മുതൽ 1 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും.

സിറ്റി വാക്കിലെ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകൾ : ഞായർ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ അർദ്ധരാത്രി 12 വരെയും റെസ്റ്റോറന്റും കഫേകളും: ഞായർ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ പുലർച്ചെ 1 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും.

ലാ മെർ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകൾ: ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 11 വരെയും , വെള്ളി മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ 12 വരെയും അവിടത്തെ റെസ്റ്റോറന്റുകളും കഫേകളും: ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ അർദ്ധരാത്രി 12 വരെയും, വെള്ളി മുതൽ ശനി വരെ 10 മുതൽ 1 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും.

ബീച്ച് : റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകൾ: ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ 11 വരെയും , വെള്ളി മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ അർദ്ധരാത്രി12 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും. അവിടത്തെ റെസ്റ്റോറന്റുകളും കഫേകളും: ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ 12 വരെ, വെള്ളി മുതൽ ശനി വരെ 10 മുതൽ 1 വരെയും പ്രവർത്തിക്കും.

ദുബായിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഷോപ്പിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈദ് കഴിയുന്നത് വരെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാം.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!