നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ : റാസൽഖൈമയിലെ പൊതു ബീച്ചുകളിൽ ക്യാമ്പിംഗ് നിരോധിച്ചു

Camping banned on public beaches in Ras Al Khaimah

റാസൽഖൈമ എമിറേറ്റിലെ പൊതു ബീച്ചുകളിൽ ക്യാമ്പിംഗ് നിരോധിക്കാൻ റാസൽഖൈമ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീരുമാനമെടുത്തു.

താമസക്കാരിൽ നിന്നും കടൽത്തീരത്ത് പോകുന്നവരിൽ നിന്നും നിരവധി പരാതികൾ പൗരസമിതിക്ക് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് റാസൽഖൈമ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. അനുവദിച്ച ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റുകൾക്ക് പുറത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ തീരപ്രദേശങ്ങളോട് ചേർന്ന് ആളുകൾ ടെന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് എമിറേറ്റിന്റെ പൊതുരൂപത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയും പൊതു സ്വത്തുക്കൾ കയ്യേറുകയും പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കടൽത്തീരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ലംഘനങ്ങളും നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തവും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും എമിറേറ്റിന്റെ പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാട് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹകരിക്കാനും ഈ ബീച്ചുകളും ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയകളും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ഒരു തരത്തിലും ലംഘിക്കാനും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനും പാടില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

പരാതികൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും 800661 എന്ന കോൾ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!