ഫുജൈറയിലെ 15-ലധികം റോഡുകളുടെ വേഗപരിധിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതതായി പോലീസ്

Police say the speed limit has been changed for more than 15 roads in Fujairah

ഫുജൈറയിലെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ റോഡുകളിൽ വേഗപരിധി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എമിറേറ്റ് പോലീസ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

അതനുസരിച്ചുള്ള പുതിയതും പഴയതുമായ വേഗത പരിധികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

 • ഫുജൈറ സ്ട്രീറ്റുകൾ (കോർണിഷ് – അൽ-ഫസീൽ – സെയ്ഫ് ബിൻ ഹമദ് – മദ്ഹബ് – കുവൈറ്റ് – ഇന്റേണൽ റോഡുകൾ) : പഴയ വേഗത പരിധി – 91, പുതിയ വേഗത പരിധി – 61
 • ഫുജൈറ പോർട്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് മുർബ ഏരിയയിലേക്കുള്ള റോഡിൽ : പഴയ വേഗത പരിധി – 141, പുതിയ വേഗത പരിധി – 101
 • മുർബ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് – ഖിദ്ഫ റിംഗ് റോഡ് : പഴയ വേഗത പരിധി – 121 , പുതിയ വേഗത പരിധി – 81
 • മുർബ അൽ-ദാഖിലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് : പഴയ വേഗത പരിധി – 101 , പുതിയ വേഗത പരിധി – 81
 • അൽ ബിദിയ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ദിബ്ബ ഡിസ്ട്രിക്ടിലേക്ക് : പഴയ വേഗത പരിധി – 121 , പുതിയ വേഗത പരിധി -81
 • ദിബ്ബ സിറ്റി സ്ട്രീറ്റ്‌സ് : പഴയ വേഗത പരിധി – 91 , പുതിയ വേഗത പരിധി -61
 • ദിബ്ബ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് മസാഫി ഡിസ്ട്രിക്ടിലേക്ക് : പഴയ വേഗത പരിധി – 121 , പുതിയ വേഗത പരിധി – 81
 • അൽ-ഷഹേനത്ത് ദിബ്ബ സ്ട്രീറ്റ് – മസാഫി : പഴയ വേഗത പരിധി – 91 , പുതിയ വേഗത പരിധി – 61
 • ദിബ്ബ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് അൽ തുവായൻ ഡിസ്ട്രിക്ടിലേക്ക് : പഴയ വേഗത പരിധി -121, പുതിയ വേഗത പരിധി – 81
 • ഷെയ്ഖ് മക്തൂം സ്ട്രീറ്റ് : പഴയ വേഗത പരിധി -121 , പുതിയ വേഗത പരിധി – 81
 • ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റ് : പഴയ വേഗത പരിധി – 141, പുതിയ വേഗത പരിധി – 101
 • ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റ് (ഫുജൈറ സിറ്റിയിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ): പഴയ വേഗത പരിധി – 101, പുതിയ വേഗത പരിധി – 81
 • യെബ്സ അൽ-അബർ സ്ട്രീറ്റ് : പഴയ വേഗത പരിധി – 101 , പുതിയ വേഗത പരിധി – 81
 • ഫുജൈറ എയർപോർട്ടിന് പിന്നിലെ സ്ട്രീറ്റ് : പഴയ വേഗത പരിധി – 101 , പുതിയ വേഗത പരിധി – 81
 • അഹ്ഫറ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്ട്രീറ്റ് : പഴയ വേഗത പരിധി -91 , പുതിയ വേഗത പരിധി – 61
 • ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല സ്ട്രീറ്റ് : പഴയ വേഗത പരിധി – 81 , പുതിയ വേഗത പരിധി – 61
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!