യുഎഇയിൽ ഇന്ന് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ : ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യത

Hot weather in UAE today- Chance of light rain in some places

യുഎഇയിൽ ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച പൊതുവെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയായി തുടരും, എന്നിരുന്നാലും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കിഴക്കൻ തീരത്ത് രാവിലെയോടെ ദൃശ്യമാകുന്ന താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ നേരിയ മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നും ഉച്ചയോടെ പർവതങ്ങളിൽ സംവഹന മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ആകാശം ചിലപ്പോൾ പൊടി നിറഞ്ഞതോ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമോ ആയിരിക്കും.

ഇന്ന് രാത്രിയിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയും ഈർപ്പമുള്ളതായിരിക്കും, ചില പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ കാറ്റ്, ചില സമയങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും വീശുന്നത്, പൊടികാറ്റ് വീശുന്നതിന് കാരണമാകുകയും തിരശ്ചീന ദൃശ്യപരത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!