യു എ ഇയിൽ കുട്ടികളുടെ അശ്ലീലചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് 1 മില്യൺ ദിർഹം വരെ പിഴയും തടവും

Circulating child pornography in the UAE could result in fines of up to Dh1 million and imprisonment

യു എ ഇയിൽ കുട്ടികളുടെ അശ്ലീലചിത്രങ്ങൾ വെച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും 1 മില്യൺ ദിർഹം വരെ പിഴയും കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ തടവ്‌ ശിക്ഷയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണെന്ന് യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കുട്ടികളുടെ അശ്ലീലചിത്രങ്ങൾക്കെതിരെ യുഎഇ വളരെ കർശനമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്,

“ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി എന്നത് ആശയവിനിമയം, സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് മീഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഒരു ചിത്രം, ഒരു ഫിലിം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, പ്രദർശനം, പ്രസിദ്ധീകരണം, ഏറ്റെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി അശ്ലീലമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും മാർഗ്ഗം. ഒരു ലൈംഗിക പ്രവർത്തി, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ, യഥാർത്ഥ, സാങ്കൽപ്പിക അല്ലെങ്കിൽ അനുകരണ ലൈംഗിക അവതരണം,” കുട്ടികളുടെ അശ്ലീലതയായി കണക്കാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖകളാണ് യു എ ഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അതിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ചുള്ള പിഴ തുകയോടൊപ്പം കുറ്റവാളികൾക്കും പിഴ ചുമത്തും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!