യുഎഇയിൽ ഇന്ന് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ : ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയും.

Hot weather in UAE today: Chance of rain in some places.

യുഎഇയിൽ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രവും ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ ആകാശം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ; ഉച്ചയോടെ കിഴക്കോട്ട് മേഘങ്ങൾ ദൃശ്യമായേക്കാം. നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ കാറ്റും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്

അറേബ്യൻ ഗൾഫിൽ ജലനിരപ്പ് നേരിയതോ ഒമാൻ കടലിൽ നേരിയതോ ആയതായിരിക്കും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!