യുഎഇയിൽ നിയമം ലംഘിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ തടവും 500,000 ദിർഹം വരെ പിഴയുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

UAE authority warns residents not to incite others to break law

നിയമം ലംഘിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കരുതെന്ന് യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ താമസക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 2021ലെ 31-ാം നമ്പർ ഫെഡറൽ ഡിക്രി-നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 209 പ്രകാരമാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പിഴകളും സംബന്ധിച്ച നിയമം പാസാക്കുന്നതെന്നു അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.

“നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്” അല്ലെങ്കിൽ “ഒരു കുറ്റകൃത്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാര്യം മനോഹരമാക്കരുത്” ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ അതോറിറ്റി പറയുന്നു.

അതോറിറ്റി അനുസരിച്ച്, കുറ്റത്തിന് പ്രതിക്ക് തടവും 100,000 ദിർഹം മുതൽ 500,000 ദിർഹം വരെ പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!