25 ദിർഹം നിരക്കിൽ ദുബായ് – ഹത്ത എക്സ്പ്രസ് ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച് RTA

RTA launches Dubai-Hatta Express bus service at Dh25

ദുബായ്‌ക്കും ഹത്തയ്‌ക്കുമിടയിൽ ഒരു എക്‌സ്‌പ്രസ് ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചതായി റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (RTA) അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ ഹത്തയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ലാൻഡ്‌മാർക്കുകളിൽ പുതിയ ആഭ്യന്തര ബസ് റൂട്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ റൂട്ട് (H02) അല്ലെങ്കിൽ ഹത്ത എക്സ്പ്രസ് ദുബായ് മാൾ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഡീലക്സ് കോച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ ഹത്ത ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒരു യാത്രയ്‌ക്ക് ഒരു റൈഡറിന് 25 ദിർഹമാണ് നിരക്ക്.

രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് (H04), ‘ഹത്ത ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ്’ ആണ്. ഹത്തയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സർവീസാണ്. ഈ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള റൂട്ട് ഹത്ത ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഹത്ത വാദി ഹബ്, ഹത്ത ഹിൽ പാർക്ക്, ഹത്ത ഡാം, ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് എന്നീ നാല് ടൂറിസ്റ്റ് ലാൻഡ്‌മാർക്കുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരു റൈഡറിന് 2 ദിർഹം എന്ന നിരക്കിൽ 30 മിനിറ്റ് ഇടവേളയിലാണ് ഈ സേവനം നടത്തുന്നത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!