2019ല്‍ 5 ഗ്രഹണങ്ങൾ; ആദ്യത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം ജനുവരി 6 ന്

2019ല്‍ ആകെ അഞ്ച് ഗ്രഹണങ്ങൾ ആവും സംഭവിക്കുക എന്ന് ജ്യോതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ. ഇതിൽ മൂന്ന് എണ്ണം ചന്ദ്ര ഗ്രഹണങ്ങളും രണ്ട് എണ്ണം സൂര്യ ഗ്രഹണങ്ങളും ആയിരിക്കും.

ഗ്രഹണങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തേത് ജനുവരി 6 നാണു സംഭവിക്കുക. അത് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും. ജനുവരി 21നുള്ള ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ജൂലായ് 16, 17 തീയതികളിൽ ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഉണ്ടാകും. ഡിസംബര്‍ 26നായിരിക്കും വാര്‍ഷിക സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാവുക.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!