പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ : ദുബായിലെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അടച്ചു

Inclement weather: Global Village in Dubai closed: Government schools in Ras Al Khaimah have online learning tomorrow and the day after

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ദുബായിലെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഇന്ന് ജനുവരി 25 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് അടച്ചിട്ടു. അധികൃതരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് തീരുമാനം.

ഞങ്ങളുടെ അതിഥികളുടെ സുഖവും ക്ഷേമവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന മുൻഗണന,” ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. “എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തിനും ധാരണയ്ക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!