യുഎഇ ഗോൾഡൻ വിസയുടെ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ

UAE golden visa fee hiked, reports say

യുഎഇ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി (ICP) 10 വർഷത്തെ ഗോൾഡൻ വിസയുടെ ഫീസ് 50 ദിർഹത്തിൽ നിന്ന് 150 ദിർഹമായി ഉയർത്തിയതായി ഗൾഫ് ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പുതുക്കിയ ഫീസ് ഘടനയിൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഫീസ്, ഇലക്ട്രോണിക് സേവന ഫീസ്, സ്മാർട്ട് സേവന ഫീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഗോൾഡൻ വിസ ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വിദേശികളോട് വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചോ യുഎഇഐസിപി സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചോ യോഗ്യത പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഐസിപി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പിന്തുടരാനാകും. ഗോൾഡൻ വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാഥമിക ഇലക്ട്രോണിക് അംഗീകാരം നൽകുന്ന ഒരു സേവനമാണ് അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയെന്ന് ഐസിപി വ്യക്തമാക്കി.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!