ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ, നേത്രപരിശോധന എന്നിവയടക്കമുള്ള കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ഷാർജ പോലീസിന്റെ മൊബൈൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

Mobile police station of Sharjah Police to provide additional services like license renewal and eye examination

ഷാർജ എമിറേറ്റിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് 35-ലധികം ക്രിമിനൽ, ട്രാഫിക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഷാർജ പോലീസിന്റെ മൊബൈൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിന്റെ വ്യാപ്തി വിപുലീകരിച്ചു.

നഗരങ്ങളിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളെ സമീപിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച് അടുത്തിടെയാണ് ഈ മൊബൈൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. മൊബൈൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ സമാരംഭം സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താനും ഉപഭോക്താക്കളെ എളുപ്പത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായും വേഗത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

നേത്രപരിശോധന, വാഹന ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കൽ തുടങ്ങി 13 സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വാഹന പരിശോധന, ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ, റീ-രജിസ്‌ട്രേഷൻ, റീപ്ലേസ്‌മെന്റ്, പുതുക്കൽ, വാഹന ലൈസൻസ് കൈമാറ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വാഹനങ്ങൾക്കായി 14 സേവനങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്.

ക്രിമിനൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ തുറക്കുക, ആർക്കൊക്കെ ആശങ്കയുണ്ടോ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് തെളിയിക്കുക തുടങ്ങിയ ക്രിമിനൽ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു പാക്കേജും ഷാർജ പോലീസ് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വഴി നൽകുന്നു.

മൊബൈൽ സെന്റർ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതലാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങിയത്, അടുത്ത മാർച്ച് വരെ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് തുടരും.

ഷാർജയിലെ അൽ ബദായേർ, കൽബ, മലീഹ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് , ഷാർജ എമിറേറ്റിലെയും അൽ ദൈദ് എക്‌സ്‌പോയിലെയും സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, ദിബ്ബ മേഖലയ്ക്ക് പുറമെ സബർബ് കൗൺസിൽ അൽ നൂഫ്, അൽ ഹംരിയ സൊസൈറ്റി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ മൊബൈൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!