റമദാൻ 2023 : ഭിക്ഷാടകർക്ക് പണം നൽകരുത്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഘടനകൾ വഴി മാത്രം സംഭാവന നൽകണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്

Ramadan 2023 - Don't Pay Beggars, Donate Only Through Registered Organizations, Warning

യുഎഇയിൽ റമദാനിൽ യാചകരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് യാചകരെ സഹായിക്കരുതെന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഘടനകൾ വഴി മാത്രം സംഭാവന നൽകണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

2022 നവംബറിനും മാർച്ചിനും ഇടയിൽ യുഎഇയിലെ പോലീസ് അധികൃതർ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം യാചകരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി വ്യക്തികളും സംഘങ്ങളും ഭിക്ഷാടനം നടത്തി വൻതുക സ്വരൂപിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഭിക്ഷാടനം നിയമപരമായി ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണെന്ന് വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ പോലീസ് പൊതുജനങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭിക്ഷാടകരുമായി ഇടപഴകുന്നതിനെതിരെ പോലീസും സമൂഹത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിന് മുമ്പും ഭിക്ഷാടകരെ നേരിടാൻ യുഎഇയിലുടനീളം പോലീസ് പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള സംഘടിത സംഘങ്ങളാണ് യാചകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!