റമദാൻ 2023 : 399 തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് ഷാർജ ഭരണാധികാരി

Ramadan 2023 - Sharjah ruler orders release of 399 prisoners

റമദാനിന് മുന്നോടിയായി നല്ല പെരുമാറ്റം പരിഗണിച്ച് ഷാർജ എമിറേറ്റിലെ ശിക്ഷാനടപടികളും നവീകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 399 തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഹിസ് ഹൈനസ് ഡോ. ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ഉത്തരവിട്ടു.

മാപ്പുനൽകിയ തടവുകാർക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാനും അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ലഘൂകരിക്കാനും അവരെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ് ഷാർജ ഭരണാധികാരി.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!