സ്കൂൾ ബസിന്റെ സ്റ്റോപ്പ്‌ സൈൻ അവഗണിച്ചാൽ 1000 പിഴ

സ്കൂൾ ബസുകൾ റോഡിൽ നിർത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ്‌ സൈൻ ബോർഡ്‌ കാണിച്ചാൽ അത് അവഗണിച്ചു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ആയിരം ദിർഹം പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വരും.അബുദാബി ട്രാഫിക് വകുപ്പാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പിഴ കൂടാതെ പത്തു ബ്ലാക്ക് പോയിന്റും നിയമ ലംഘകർക്കു ലഭിക്കും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts