മൂവായിരത്തോളം വ്യാജ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ദുബായ് പോലീസ് പൂട്ടിച്ചു

ദുബായിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയ 2920 അക്കൗണ്ടുകൾ ദുബായ് പോലീസ് കണ്ടെത്തി മരവിപ്പിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ അഞ്ഞൂറിലധികം പേരുടെ കാര്യവും ഇതിൽ വരും. 2017ൽ 1799 അക്കൗണ്ടുകൾ ഇതുപോലെ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!