വാടക കുടിശിക ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ അടച്ച് യാത്രാനിരോധനം നീക്കാൻ അവസരം

വാടക കാര്യത്തിൽ 10,000 ദിർഹത്തിൽ അധികം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ ആളുകൾക്ക് ലാൻഡ് ലോർഡ് യാത്രാനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ വച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ശേഷം യാത്ര തുടരാൻ സംവിധാനം വരുന്നു.

ഒരു ജഡ്ജിന്റെ സേവനം ഇതിനായി ലഭ്യമാണ്. കാശ് കൊടുക്കുന്നതിനു പുറമെ ജാമ്യക്കാരെ വച്ച് ഒത്തുതീർപ്പു നടത്താനും അവസരമുണ്ട്.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!