കോവിഡ് -19 : യുഎഇയിൽ വീട്ടിൽ വന്നെടുക്കുന്ന പിസിആർ ടെസ്റ്റിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു.

covid-19: Demand for home-based PCR testing services has increased in the UAE.

യുഎഇയിൽ കോവിഡ് കേസുകളുടെ സമീപകാല വർദ്ധനവോടെ, വീട്ടിൽ വന്നെടുക്കുന്ന പിസിആർ ടെസ്റ്റിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ ആവശ്യം യുഎഇയിൽ കുത്തനെ വർദ്ധിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ വ്യക്ത്തമാക്കി.

താമസക്കാർ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതിനാലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ അവർ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാലും പിസിആർ ടെസ്റ്റിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ വർദ്ധനവിന് കാരണമായതായി ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.

വീട്ടിൽ വന്നുള്ള പിസിആർ സാമ്പിൾ ശേഖരണം അടുത്ത ബന്ധമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രായമായവരെയും നീണ്ട ക്യൂ ഒഴിവാക്കാനും സ്വന്തം വീട്ടിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കാനും സഹായിച്ചതായി യുഎഇയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.

ഹോം ടെസ്റ്റിംഗിനായി ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അഭ്യർത്ഥനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഡ്രൈവ്-ത്രൂ പിസിആർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഇത് ഫലങ്ങളുടെ വേഗത്തിലുള്ള ശേഖരണവും വിതരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!