1500 മെഗാവാട്ട് സോളാർ പ്ലാന്റ് ; അബുദാബിയിൽ 160,000 വീടുകൾക്ക് വൈദ്യുതി നൽകും

1,500 മെഗാവാട്ട് (MW) ശേഷിയുള്ള പുതിയ സോളാർ പ്ലാന്റ് അബുദാബിയിൽ വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് അബുദാബിയിൽ നടന്ന വേൾഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് കോൺഗ്രസിൽ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

എമിറേറ്റ്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി (ഇഡബ്ല്യുഇസി) – യുഎഇയിലുടനീളം ജലവും വൈദ്യുതിയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സംയോജിത ഏകോപനത്തിലെ മുൻനിര കമ്പനിയാണ് – ഒരു പുതിയ വികസനത്തിനായി താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ (EOI) ഡെവലപ്പർമാരെയോ ഡെവലപ്പർ കൺസോർഷ്യങ്ങളെയോ ക്ഷണിച്ചു. അബുദാബിയിലെ അജ്ബാൻ മേഖലയിൽ സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് (പിവി) സ്വതന്ത്ര വൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കും.

നൂർ അബുദാബി, അൽ ദഫ്ര സോളാർ പിവി എന്നിവയുടെ അടച്ചുപൂട്ടലിനുശേഷം എമിരേറ്റ്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി (EWEC ) വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വലിയ തോതിലുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി സോളാർ പിവി പദ്ധതിയാണ് അൽ അജ്ബാൻ സോളാർ പിവി. ഇത് 1,500 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന ശേഷി നൽകുകയും യുഎഇയുടെ സുസ്ഥിര ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. യുഎഇയിലുടനീളമുള്ള ഏകദേശം 160,000 വീടുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഇത് ഉത്പാദിപ്പിക്കും. വാണിജ്യപരമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമായാൽ, അബുദാബിയുടെ CO2 ഉദ്‌വമനം പ്രതിവർഷം 2.4 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!