‘ദി വാജിബ്’ : നിയമവിരുദ്ധമോ ഭരണപരവുമായ നടപടികളോ അഴിമതിയോ കാണുന്ന ആർക്കും രഹസ്യമായി പരാതിപ്പെടാൻ ഇനി യു എ ഇയിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം

'The Wajib'- An online platform in the UAE for anyone who sees illegal or administrative actions or corruption to secretly complain

നിയമവിരുദ്ധമോ ഹാനികരമോ ആയ സാമ്പത്തികവും ഭരണപരവുമായ നടപടികളും അഴിമതിയും കാണുന്ന ആർക്കും യു എ ഇയിൽ ഇപ്പോൾ ‘ദി വാജിബ്’ എന്ന പുതുതായി സമാരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി ഒരു രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാം.

അബുദാബി എമിറേറ്റിന്റെ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അബുദാബി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതോറിറ്റി (ADAA) ആണ് വാജിബ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചത്.

സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സമഗ്രത, സുതാര്യത, ഉത്തരവാദിത്തം, സദ്ഭരണം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ADAA പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അബുദാബിയിലെ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വിതരണക്കാർക്കും പോലും വാജിബിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഏതെങ്കിലും ലംഘനങ്ങളോ അഴിമതിയുടെ സംഭവങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും, എല്ലാ ഡാറ്റയുടെയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സ്വകാര്യതയും രഹസ്യസ്വഭാവവും നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!