യുഎഇയിലുടനീളമുള്ള ഓഫീസുകളിലും അടച്ചിട്ട ഇടങ്ങളിലും ഇ-സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

Ministry of Health bans e-cigarette smoking in offices and closed spaces across the UAE

യുഎഇയിലുടനീളമുള്ള ഓഫീസുകളിലും അടച്ച ഇടങ്ങളിലും ഇ-സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇ-സിഗരറ്റിന്റെ ഉപയോഗം പുകയില നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഫെഡറൽ നിയമത്തിന് വിധേയമാണ്.

ഇ-സിഗരറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (MoHAP) എടുത്തുകാണിച്ചതിനെ തുടർന്നാണിത്. ഇന്നലെ മെയ് 31 ന് ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുന്ന ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം ആചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രാലയം ഈ സന്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഇലക്ട്രോണിക് പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ തടയുന്നതിന് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുമായി (TRA) സഹകരിച്ചതായി MoHAP അറിയിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!