‘അബുദാബി ത്രൂ യുവർ ഐസ്’ : അബുദാബിയുടെ സൗന്ദര്യാത്മക ചിത്രങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനവസരം.

'Abu Dhabi Through Your Eyes'- Opportunity to capture beautiful pictures of Abu Dhabi on camera and win prizes.

‘അബുദാബി ത്രൂ യുവർ ഐസ് മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിന് തുടക്കമായി. ഇതനുസരിച്ച് അബുദാബി എമിറേറ്റിലെ താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും അബുദാബിയുടെ സൗന്ദര്യാത്മക ചിത്രങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ അപ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.

ജൂൺ അവസാനം വരെ നടക്കുന്ന ഈ മത്സരം, അബുദാബി സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി ചിത്രങ്ങൾ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യും, കൂടാതെ വിജയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയും വൈദഗ്ധ്യവും വിശാലമായ സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തും.

വിജയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അബുദാബി കോർണിഷിലും പ്രദർശിപ്പിക്കും, കൂടാതെ എട്ട് വിജയികൾക്ക് ഇൻ-കൈൻഡ് സമ്മാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പങ്കെടുക്കുന്നതിന്, അപേക്ഷകൻ ക്യാപ്‌ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, അവരുടെ മുഴുവൻ പേരും നമ്പറും സഹിതം talents@adm.gov.ae എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കണം.

മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായുള്ള ചില നിബന്ധനകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

• മത്സരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോട്ടോ, പങ്കെടുക്കുന്നയാൾ സ്വയം പകർത്തിയതായിരിക്കണം.

• പങ്കെടുക്കുന്നയാൾക്ക് മറ്റാരെങ്കിലും എടുത്ത ഫോട്ടോ കടം വാങ്ങാനോ പങ്കിടാനോ കഴിയില്ല.

• പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കണം.

• ഫോട്ടോ 3 മെഗാബൈറ്റിൽ കുറവായിരിക്കരുത്, കൂടാതെ jpeg-ൽ ആയിരിക്കുകയും വേണം.

• ഫോട്ടോകൾ RGB കളർ മോഡിലായിരിക്കണം.

• മിക്സഡ് ഫോട്ടോകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോയുടെ സമയവും തീയതിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഒപ്പും പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ചേർത്ത ഫോട്ടോകൾ ആണെങ്കിൽ മത്സരത്തിലേക്ക് അവഗണിക്കപ്പെടും.

• ഫോട്ടോ ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൂടാതെ 2600 dpi (2400×300) റെസല്യൂഷനിൽ കുറവായിരിക്കരുത്.

• ഫോട്ടോയുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ പൊതു അഭിരുചി, ആചാരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കണം, അതിൽ രാഷ്ട്രീയമോ വിഭാഗീയമോ ആയ ചിഹ്നങ്ങളോ പദപ്രയോഗങ്ങളോ അടങ്ങിയിരിക്കരുത്.

• ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിലോ പ്രോജക്റ്റുകളിലോ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ വിവേചനാധികാരം സമ്മാനത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.

• ഫോട്ടോയുടെ സ്ഥലവും ലൊക്കേഷനും സൂചിപ്പിക്കണം.

• മത്സരം യുഎഇയിലെ താമസക്കാർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

• പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രം മതി.

• ഫോട്ടോ മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല, കൂടാതെ അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഫോട്ടോ നിരസിക്കാനോ സമ്മാനം പിൻവലിക്കാനോ മത്സരത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

“അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന സൗന്ദര്യാത്മക വശങ്ങളും നഗര നവോത്ഥാനവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം” എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രേമികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് മത്സരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ അലേർട്ടിൽ അബുദാബി സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!