ഓഡിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചില്ല : യു എ ഇയിൽ ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്പനിക്ക് പിഴ

റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കാത്തതിന് യുഎഇയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്പനിക്കെതിരെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇ (CBUAE) ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി.

ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനും മെയ് 18 ന് ഫിനാൻസ് കമ്പനിക്ക് പിഴ ചുമത്തിയതായി അപെക്സ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനിയുടെ പേരും അതിന് ചുമത്തിയ പിഴ തുകയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

കൂടാതെ, കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലയിന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം റൂൾബുക്ക് പാലിക്കുന്നതിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടു, അറിയിപ്പ് വന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കമ്പനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനും തീവ്രവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കും (AML/CFT) ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെയും സാമ്പത്തിക കമ്പനികൾക്ക് റെഗുലേറ്റർ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!