ഭാവിയിലെ അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നന്നായി തയ്യാറായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് യുഎഇ എന്ന് യുഎൻ റിപ്പോർട്ട്

The UN reports that the UAE is one of the best prepared countries to deal with future risks

ഭാവിയിലെ അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നന്നായി തയ്യാറായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് യുഎഇ എന്ന് യുഎൻ റിപ്പോർട്ട്.

മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം നോളജ് ഫൗണ്ടേഷനും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമും പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഭാവിയിൽ അപകടസാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടാൻ ഏറ്റവും നന്നായി തയ്യാറായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് യുഎഇ.

ഏഴ് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 40 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനായി പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് , ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ രൂപാന്തരപ്പെടാനുള്ള കഴിവിലും അപകടങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള അവരുടെ സന്നദ്ധതയിലും കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആഫ്രിക്കൻ, അറബ്, മധ്യേഷ്യൻ മേഖലകളിലെ താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണെങ്കിലും ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഇക്കണോമിക് കോഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ്അംഗങ്ങളായ രാജ്യങ്ങൾ മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.

ഭാവിയിൽ ആരോഗ്യം, പാരിസ്ഥിതിക, സാങ്കേതിക അപകടസാധ്യതകൾ നേരിടാനുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പിനെ താരതമ്യം ചെയ്ത പഠനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണവും വികസനവും, നവീകരണം, ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും, അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സന്നദ്ധത വിജ്ഞാന മേഖലകളിലെ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യക്ഷമതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!